สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์-สมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย มอบอาคารเรียนและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นสถานศึกษาให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ข่าวประจำวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. อ่านข่าวจากต้นฉบับ

สมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย มอบอาคารเรียนและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นสถานศึกษาให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.09 น. ดร.ศรีวิชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทยอาคาร 1 ณ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นสถานศึกษาให้แก่นักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562

สำหรับโรงเรียนบ้านเหวตาบัว ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนติดกับพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 266 คน และมีครูผู้สอนจำนวน 16 คน มีนายชูชัยโพธิ์ช่วย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันอาคารเรียนของโรงเรียนได้เก่าและทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ทางสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทยจึงได้มีการจัดสร้างอาคารหลังใหม่ให้กับทางโรงเรียนเหวตาบัว เพื่อเป็นการรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และนางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยสมาคมชาวอินเดียแห่งประเทศไทย จำนวน 50 คน นำโดยนายซารับยิตซิงห์ สัจจเทพ ได้ร่วมเดินทางมามอบอาคารเรียนในครั้งนี้ และได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน, การกีฬาให้กับนักเรียนพร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึก จำนวน 9 ต้นด้วย

ทั้งนี้ ชาวไทยเชื้อสายอินเดียที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นเวลา 79 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะทำงานการกุศลเพื่อสังคม เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินไทย ปัจจุบันทางคณะผู้บริหารของสมาคมได้เล็งเห็นของการส่งเสริมการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการจัดสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนทั่วประเทศที่ยังขาดแคลนอาคารเรียน

ไฟล์แนบจดหมายข่าว: 
29-06-62 สมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย มอบอาคารเรียน

Author: Webmaster Indian Association of Thailand